Historie

Advokatfirmaet Svend O. Hansen er Kalundborgs ældste advokatfirma.

Den 24. oktober 1885 stod følgende avertissement at læse i Kallundborg Avis:

“En af de første dage i november nedsætter jeg mig i Kallundborg med kontor
i Storegade nr. 110 (Ejlertzens Ejendom).
P. Th. Rasmussen
Overretssagfører”

Firmaet startede oprindeligt i Storegade nr. 119,
det nuværende Kordilgade 79.

I 1901 brændte Kordilgade 34-42.

Siden 1902 har firmaet haft adresse på Kordilgade 38, 4400 Kalundborg.

Kontoret er dog d. 1 Marts 2019 flyttet til Kordilgade 19, 1., 4400 Kalundborg.

Firmaet har sit navn efter Landsretssagfører Svend O. Hansen,
der blev født den 1/9 1925 i Ringsted. Han blev cand. jur i 1950,
og blev ansat i Kalundborg den 1/5 1955 hos Lrs. Ewald Kristensen.

Svend O. Hansen praktiserede i Kalundborg indtil sin død den 27/8 1983.

Firmaets nuværende indehaver, advokat Per Nykjær har været advokat i
Kalundborg siden 1. oktober 1994, og har været en del af
Advokatfirmaet Svend O. Hansen siden 1/1 2001, først som partner,
og siden 1/1 2014 som eneejer af firmaet.

Ø1032, Kordilgade set fra Øen, ca 1890

Kordilgade set fra Øen ca. 1890

Ø1032, 1 hus tv, nu Solskinspladsen, før 1929

Solskinspladsen før 1929

Ole Lunds gård ca. 1895

Ole Lunds gård ca. 1895

Ø1032, Kordilgade set fra Øen, ca 1921

Kordilgade set fra Øen ca. 1921